In Nederland wordt de kraamzorg vergoedt door je zorgverzekering vanuit de basisverzekering. Je kan zelf kiezen bij wie je je wilt inschrijven voor kraamzorg. 
De zorg is minimaal 24 en maximaal 80 uur verdeeld over maximaal 10 dagen. Bij borstvoeding is het 49 uur en bij kunstvoeding 45 uur verdeeld over 8 dagen (extra zorg is alleen mogelijk als de verloskundige bij indiceert middels het Landelijk Indicatie protocol). 
De eigen bijdrage is voor 2024 €5,10 per uur. (Vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteiten, NZA). Deze eigen bijdrage gaat niet van je eigen risico af. Sommige verzekerings pakketten vergoeden ook de eigen bijdrage en er zijn er ook die extra uren vergoeden. Als je een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven dan gaat dat van je dagen thuis af. 
Vaak proberen zorgverzekeraars je onder te brengen bij een door hun gecontracteerde kraamorganisatie maar je hebt vrije keuze om te kiezen van wie je kraamzorg wilt ontvangen. In financieel opzicht maakt het geen verschil of je zorg hebt van een organisatie of van een zelfstandig kraamverzorgende. Ik kan afhankelijk van je zorgverzekeraar rechtstreeks of via bijvoorbeeld coöperatie kraamzorg een declaratie indienen. Informeer dit bij je verzekeraar. Tevens kan je vragen wat er nog meer mogelijk is voor jullie (eind van het jaar kan het ook in jullie voordeel zijn om te checken of overstappen voordelen heeft

Omdat kraamzorg nooit helemaal te plannen is werk ik samen met collega kraamverzorgenden zodat je altijd zorg hebt mocht ik door een dringende reden niet kunnen. Baby’s komen nu eenmaal niet altijd op de uitgerekende datum en in dat geval kan ik terugvallen op een team van collega’s bij Regiokraamverzorging (www.regiokraamverzorging.nl